הודעת שגיאה בניהול משתמשים • התקנתי את התוכנה מחדש וכאשר אני נכנס לניהול משתמשים זה מביא לי את השגיאה הבאה : עיין בסופה של הודעה זו לקבלת פרטים אודות הפעלת
  איתור באגים בשיטת just-in-time (JIT) במקום תיבת דו-שיח זו.

  ************** טקסט החריג **************
  System.NullReferenceException: ההפניה לאובייקט לא הוגדרה למופע של אובייקט.
  ב- KioskToraniServer.frmUsersManager.RefreshUsers()
  ב- KioskToraniServer.frmUsersManager.frmUsersManager_Load(Object sender, EventArgs e)
  ב- System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
  ב- System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
  ב- System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
  ב- System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
  ב- System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
  ב- System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  ב- System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
  ב- System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

  ************** הרכבות שנטענו **************
  mscorlib
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll

  KioskToraniV1
  גירסת הרכבה: 3.0.0.12
  גירסת Win32: 3.0.0.12
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/KioskTorani/KioskToraniV1.exe

  System
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

  System.Windows.Forms
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll

  System.Drawing
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll

  System.Core
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll

  System.Management
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll

  System.ServiceModel
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ServiceModel/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.ServiceModel.dll

  System.Runtime.Serialization
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll

  SMDiagnostics
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/SMDiagnostics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/SMDiagnostics.dll

  System.Xml
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll

  System.ServiceModel.Internals
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ServiceModel.Internals/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.ServiceModel.Internals.dll

  System.Configuration
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll

  System.Data
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll

  System.Windows.Forms.resources
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_he_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll

  System.Net.Http
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Net.Http/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Net.Http.dll

  mscorlib.resources
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_he_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll

  ************** איתור באגים בשיטת JIT **************
  כדי להפוך את just-in-time (JIT) debugging לזמין, the .config יש להגדיר
  בקובץ התצורה של היישום או המחשב (machine.config) את הערך
  system.windows.forms במקטע jitDebugging.
  כמו כן, יש לבצע ליישום קומפילציה עם jitdebugging
  זמין.

  For לדוגמה:

  <configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
  </configuration>

  כאשר JIT debugging זמין, כל חריג שאינו מטופל
  יישלח אל JIT debugger הרשום במחשב
  במקום שיטופל על-ידי תיבת דו-שיח זו. • תנסה להיכנס למנהל המשימות, "שירותים"
  לחפש את SaferLocalServerService
  ולעצור אותו.
  לאחמ"כ להיכנס ל
  "C:\ProgramData\KioskTorani"
  ולמחוק את "LocalSaferServer.db"
  ואז להפעיל מחדש את השירות, (דרך מנהל המשימות) או להפעיל מחדש את המחשב.

  בעז"ה בגירסה הבאה נתקן את הבעיה הזו. • זה קורה לי גם הבעיה הזאת
  וניסתי להיכנס אל מנהל המשימות הוא לא נותן לי וכותב לי מנהל המשימות הוגדר כלא זמין ע"י מנהל המערכת שלך
  וניסתי למחוק לבד את התיקיה שכתבת הוא לא נותן וכותב לי שהסייפר פתוח אפילו שהוא סגור
  מי שיוכל לעזור לי
  תודה רבה • זה מה שהוא מביא לי

  9ba988b1-8e11-4344-aed5-04de774c312e-image.png
  יין בסופה של הודעה זו לקבלת פרטים אודות הפעלת
  איתור באגים בשיטת just-in-time (JIT) במקום תיבת דו-שיח זו.

  ************** טקסט החריג **************
  System.ServiceModel.FaultException: ‏‏לשרת לא היתה אפשרות לעבד את הבקשה בשל שגיאה פנימית. לקבלת מידע נוסף אודות השגיאה, הפעל את IncludeExceptionDetailInFaults (מהתכונה ServiceBehaviorAttribute או מאופן הפעולה של התצורה ‎<serviceDebug>‎) בשרת כדי לשלוח את פרטי החריגה חזרה אל הלקוח, או הפעל מעקב כמפורט בתיעוד של Microsoft .NET Framework SDK ובדוק את יומני המעקב של השרת.

  Server stack trace:
  ב- System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.ThrowIfFaultUnderstood(Message reply, MessageFault fault, String action, MessageVersion version, FaultConverter faultConverter)
  ב- System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.HandleReply(ProxyOperationRuntime operation, ProxyRpc& rpc)
  ב- System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout)
  ב- System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation)
  ב- System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message)

  Exception rethrown at [0]:
  ב- System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
  ב- System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
  ב- KioskToraniV1.LocalSeferServerReference.ILocalSaferServer.GetProfiles()
  ב- SaferManagerConsole.frmSettings.frmSettings_Load(Object sender, EventArgs e)
  ב- System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
  ב- System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
  ב- System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
  ב- System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
  ב- System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
  ב- System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  ב- System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
  ב- System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

  ************** הרכבות שנטענו **************
  mscorlib
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll

  KioskToraniV1
  גירסת הרכבה: 3.0.0.13
  גירסת Win32: 3.0.0.13
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/KioskTorani/KioskToraniV1.exe

  System.Windows.Forms
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll

  System
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

  System.Drawing
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll

  System.Core
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll

  System.Management
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll

  System.ServiceModel
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ServiceModel/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.ServiceModel.dll

  System.Runtime.Serialization
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll

  SMDiagnostics
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/SMDiagnostics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/SMDiagnostics.dll

  System.Xml
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll

  System.ServiceModel.Internals
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ServiceModel.Internals/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.ServiceModel.Internals.dll

  System.Configuration
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll

  System.Data
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll

  System.Net.Http
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Net.Http/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Net.Http.dll

  System.RunTime.Serialization.resources
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization.resources/v4.0_4.0.0.0_he_b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.resources.dll

  System.resources
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_he_b77a5c561934e089/System.resources.dll

  mscorlib.resources
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_he_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll

  System.Windows.Forms.resources
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_he_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll

  ************** איתור באגים בשיטת JIT **************
  כדי להפוך את just-in-time (JIT) debugging לזמין, the .config יש להגדיר
  בקובץ התצורה של היישום או המחשב (machine.config) את הערך
  system.windows.forms במקטע jitDebugging.
  כמו כן, יש לבצע ליישום קומפילציה עם jitdebugging
  זמין.

  For לדוגמה:

  <configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
  </configuration>

  כאשר JIT debugging זמין, כל חריג שאינו מטופל
  יישלח אל JIT debugger הרשום במחשב
  במקום שיטופל על-ידי תיבת דו-שיח זו. • @איגוד-המתפללים
  תיכנס להגדרות עמדה של סייפר > כלים> בטל הגבלות משתמש.
  ואז תוכל להיכנס למנהל המשימות. • הוא לא נותן לי לעשות שמירה אחרי שאני עושה בטל הגבלות משתמש
  תודה רבה • לא צריך לעשות שמירה אחרי שינוי זה. • הוא עדיין לא מאפשר לי לגשת אלי ושולח אותי למנהל מערכת אפילו אחרי שעשיתי את הביטול הגבלות משתמש
  תודה רבה • תלחץ בכלים "הפעל כמנהל" ותעשה שוב את הביטול הגבלה. תעשה גם ביטול הגבלות מחשב.
  לא עוזר?
  תעשה יציאה מהמשתמש (או בכלל הפעלה מחדש למחשב), אז זה וודאי אמור לעבוד. • אין לי משבצת של הפעל כמנהל
  62d98ae5-d1d6-447f-8a71-a1d7463d3468-image.png • עשיתי גם הפעלה מחדש וגם לא עוזר לי
  תודה רבה • @איגוד-המתפללים תוריד את הקובץ הבא מכאן ותריץ. זה פותר את זה. ההורדה מוגבלת ל3 ימים. • תודה רבה לך עזרת לי מאוד זה סודר • אבל הוא עדיין לא נותן לי לפתוח את המנהל המשימות וכותב לי שזה ננעל ע"י מנהל המערכת
  תודה רבה • @איגוד-המתפללים אם רוצים אפשר להיכנס דרך משתמש אחר למנהל המשימות. • אין לי משתמש אחר • @Men770 אמר בהודעת שגיאה בניהול משתמשים:

  @איגוד-המתפללים תוריד את הקובץ הבא מכאן ותריץ. זה פותר את זה. ההורדה מוגבלת ל3 ימים.

  אם תוכל לשלוח גם לי
  תודה רבה • @חוקר1 אני יוכל לתת לך בשמחה!
  אך זה מוחק את כל המשתמשים שיש.
  תעשה את זה רק אם התוכנה עכשיו התוקנה ואין משתמשים..
  https://send.magicode.me/send-file/file/caa392894d97031a8d141a124a037afee0d78759/view • הסתדרתי ב"ה
  לא היה לי אינטרנט (מחוסר ידיעה שיש צורך בעת ההתקנה)
  התקנתי מחדש את התוכנה כשהמחשב היה מחובר לרשת והכל הסתדר.
  תודה רבה • @Men770
  תוכל להעלות את הקובץ לתיקון שוב


Log in to reply
 

סייפר | © כל הזכויות שמורות