זה מה שמופיע ב'פרטים' • זה מה שרואים בפרטים:

  עיין בסופה של הודעה זו לקבלת פרטים אודות הפעלת
  איתור באגים בשיטת just-in-time (JIT) במקום תיבת דו-שיח זו.

  ************** טקסט החריג **************
  System.NullReferenceException: ההפניה לאובייקט לא הוגדרה למופע של אובייקט.
  ב- KioskToraniServer.frmUsersManager.RefreshUsers()
  ב- KioskToraniServer.frmUsersManager.frmUsersManager_Load(Object sender, EventArgs e)
  ב- System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
  ב- System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
  ב- System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
  ב- System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
  ב- System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
  ב- System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  ב- System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
  ב- System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

  ************** הרכבות שנטענו **************
  mscorlib
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.2600.0 built by: NET471REL1LAST
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll

  KioskToraniV1
  גירסת הרכבה: 3.0.0.12
  גירסת Win32: 3.0.0.12
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/KioskTorani/KioskToraniV1.exe

  System
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.2556.0 built by: NET471REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

  System.Windows.Forms
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.2556.0 built by: NET471REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll

  System.Drawing
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.2556.0 built by: NET471REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll

  System.Core
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.2600.0 built by: NET471REL1LAST
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll

  System.Management
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.2556.0 built by: NET471REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll

  System.ServiceModel
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.2612.0 built by: NET471REL1LAST_B
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ServiceModel/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.ServiceModel.dll

  System.Runtime.Serialization
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.2612.0 built by: NET471REL1LAST_B
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll

  SMDiagnostics
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.2612.0 built by: NET471REL1LAST_B
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/SMDiagnostics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/SMDiagnostics.dll

  System.Xml
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.2612.0 built by: NET471REL1LAST_B
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll

  System.ServiceModel.Internals
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.2612.0 built by: NET471REL1LAST_B
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ServiceModel.Internals/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.ServiceModel.Internals.dll

  System.Configuration
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.2556.0 built by: NET471REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll

  System.Data
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.2556.0 built by: NET471REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll

  System.Windows.Forms.resources
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.2556.0 built by: NET471REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_he_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll

  System.Net.Http
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.2556.0 built by: NET471REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Net.Http/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Net.Http.dll

  mscorlib.resources
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.7.2556.0 built by: NET471REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_he_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll

  ************** איתור באגים בשיטת JIT **************
  כדי להפוך את just-in-time (JIT) debugging לזמין, the .config יש להגדיר
  בקובץ התצורה של היישום או המחשב (machine.config) את הערך
  system.windows.forms במקטע jitDebugging.
  כמו כן, יש לבצע ליישום קומפילציה עם jitdebugging
  זמין.

  For לדוגמה:

  <configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
  </configuration>

  כאשר JIT debugging זמין, כל חריג שאינו מטופל
  יישלח אל JIT debugger הרשום במחשב
  במקום שיטופל על-ידי תיבת דו-שיח זו.


Log in to reply
 

סייפר | © כל הזכויות שמורות