הודעת שגיאה לאחר שינוי ברשימת תוכנות  • לאחר הוספת תוכנה או עריכה של פרטי תוכנה ברשימת התוכנות המאופשרות, מקבל הודעת שגיאה שלא ניתן לשמור פרטי תוכנות.

    מה עושים?  • @shalom12 פשוט תפעיל את ההגדרות כמנהל
    אתה יכול גם בקיצור דרך לעשות קבוע שיפעל כמנהל
    כנס למאיפנים שלו ואז מתקדם ושם תסמן הפעל כמנהל ואישור


Log in to reply
 

סייפר | © כל הזכויות שמורות