בעית שגיאה • אנו כעת רוצים להקים עמדה בכולל זכרון אליהו באופקים
  פתחנו את "סייפר ניהול מערכות" ולחצנו על תפריט בצד ימין למעלה אח"כ על פרופילים והופיע חלון שתוכנו כזה
  לשרת לא היתה אפשרות לעבד את הבקשה בשל שגיאה פנימית. לקבלת מידע
  נוסף אודות השגיאה, הפעל את lncludeExceptionDetaillnFaults (מהתכונה
  ServiceBehaviorAttribute או מאופן הפעולהשל התצורה <serviceDebug>)
  בשרת כדי לשלוח את פרטי החריגה חזרה אל הלקוח, או הפעל מעקב כמפורט
  בתיעוד של Microsoft .NET Framework SDK ובדוק את יומני המעקב של
  השרת.
  אישור
  לאחר שאישרנו, נכנסו למשבצת של קביעת מחיר למשתמש ובסיום לא נתן לאשר

  מה עושים
Log in to reply
 

סייפר | © כל הזכויות שמורות