אודות וחזון  • תוכנת סייפר מיועדת לעמדות אוצר החכמה, בר אילן וכדו' בבתי כנסת וספריות.
    התוכנה נועלת את המחשב משימוש לא מורשה, ומאפשרת לגבות תשלום על זמן שימוש ועל הדפסות.

    מלכתחילה התוכנה היתה בתשלום, אך החלטנו לשחרר אותה ללא תשלום לצורך זיכוי הרבים. לפחות לעת עתה.

    הפורום הזה נועד לתמיכה הדדית בין גבאים ומפעילי עמדות כאלו, מכיוון שאין תמיכה פורמלית מאיתנו.


Log in to reply
 

סייפר | © כל הזכויות שמורות