שגיאה בעליית התוכנה • e3baf7f7-69f5-46e0-9d83-0481f60a74f7-image.png

  זה עולה לי בפתיחת התוכנה מה אני צריך לעשות לזה? • זה רשום בשגיאה
  הבהרה זה לא בניהול משתמשים זה בפתיחת סייפר

  עיין בסופה של הודעה זו לקבלת פרטים אודות הפעלת
  איתור באגים בשיטת just-in-time (JIT) במקום תיבת דו-שיח זו.

  ************** טקסט החריג **************
  System.TypeInitializationException: ‏‏מאתחל הסוג עבור 'KioskToraniPrinter.PrinterWrapper'‏ התריע על חריג. ---> System.InvalidOperationException: ‏‏לא היתה אפשרות למצוא רכיב ברירת מחדל של נקודת קצה שמפנה אל החוזה 'PrinterService.ICalc' במקטע תצורת הלקוח ServiceModel. ייתכן שהסיבה היא שלא נמצא קובץ תצורה עבור היישום, או מפני שלא נמצא רכיב נקודת קצה כלשהו התואם לשם זה ברכיב הלקוח.
  ב- System.ServiceModel.Description.ConfigLoader.LoadChannelBehaviors(ServiceEndpoint serviceEndpoint, String configurationName)
  ב- System.ServiceModel.ChannelFactory.ApplyConfiguration(String configurationName, Configuration configuration)
  ב- System.ServiceModel.ChannelFactory.InitializeEndpoint(String configurationName, EndpointAddress address)
  ב- System.ServiceModel.ChannelFactory1..ctor(String endpointConfigurationName, EndpointAddress remoteAddress) ב- System.ServiceModel.ConfigurationEndpointTrait1.CreateSimplexFactory()
  ב- System.ServiceModel.ClientBase1.CreateChannelFactoryRef(EndpointTrait1 endpointTrait)
  ב- System.ServiceModel.ClientBase`1.InitializeChannelFactoryRef()
  ב- KioskToraniV1.PrinterService.CalcClient..ctor()
  ב- KioskToraniPrinter.PrinterWrapper..cctor()
  --- סוף רכיב מעקב אחר מחסנית של מצב חריג פנימי ---
  ב- KioskToraniPrinter.PrinterWrapper.add_JobCreated(JobChanged value)
  ב- KioskToraniV1.Forms.frmKioskToraniPrinter.frmKioskToraniPrinter_Load(Object sender, EventArgs e)
  ב- System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
  ב- System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
  ב- System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
  ב- System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
  ב- System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
  ב- System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  ב- System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
  ב- System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

  ************** הרכבות שנטענו **************
  mscorlib
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll

  KioskToraniV1
  גירסת הרכבה: 3.0.0.13
  גירסת Win32: 3.0.0.13
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/KioskTorani/KioskToraniV1.exe

  System
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

  System.Windows.Forms
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll

  System.Drawing
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll

  System.Core
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll

  System.Management
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll

  System.ServiceModel
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ServiceModel/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.ServiceModel.dll

  System.Runtime.Serialization
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll

  SMDiagnostics
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/SMDiagnostics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/SMDiagnostics.dll

  System.Xml
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll

  System.ServiceModel.Internals
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ServiceModel.Internals/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.ServiceModel.Internals.dll

  System.Configuration
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll

  System.Data
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll

  Microsoft.GeneratedCode
  גירסת הרכבה: 1.0.0.0
  גירסת Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll

  System.Net.Http
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Net.Http/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Net.Http.dll

  System.Printing
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/System.Printing/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Printing.dll

  ReachFramework
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/ReachFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/ReachFramework.dll

  WindowsBase
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll

  mscorlib.resources
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_he_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll

  System.Xaml
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xaml.dll

  System.ServiceModel.resources
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ServiceModel.resources/v4.0_4.0.0.0_he_b77a5c561934e089/System.ServiceModel.resources.dll

  System.Windows.Forms.resources
  גירסת הרכבה: 4.0.0.0
  גירסת Win32: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_he_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll

  ************** איתור באגים בשיטת JIT **************
  כדי להפוך את just-in-time (JIT) debugging לזמין, the .config יש להגדיר
  בקובץ התצורה של היישום או המחשב (machine.config) את הערך
  system.windows.forms במקטע jitDebugging.
  כמו כן, יש לבצע ליישום קומפילציה עם jitdebugging
  זמין.

  For לדוגמה:

  <configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
  </configuration>

  כאשר JIT debugging זמין, כל חריג שאינו מטופל
  יישלח אל JIT debugger הרשום במחשב
  במקום שיטופל על-ידי תיבת דו-שיח זו. • הגדרת את ההגדרות? • היה לי את הגירסא הקודמת
  והתקנתי את העדכון לפני כמה ימים
  ומאז בעליית המחשב היה עולה לי התוכנה הישנה וכשסגרתי והפעלתי שוב עולה הגירסא החדשה עם השגיאה הנ"ל
  שיניתי את השם של התוכנה בפרוגרם פיילס כך שכרגע עולה לי רק בגירסא החדשה עם השגיאה
  לגבי ההגדרות לא שיניתי כלום ממה שהיה בישן • תנסה להיכנס להגדרות בתוכנה החדשה.
  תנחק לגמרי את התוכנה הישנה. • מחקתי לגמרי וכן נכנסתי להגדרות וזה עדיין מופיע • @מאיר אמר בשגיאה בעליית התוכנה:

  זה עולה לי בפתיחת התוכנה מה אני צריך לעשות לזה?

  ברגע שאתה עושה צא, זה יוצא לך מהתוכנה.... (כלומר, פורץ את התוכנה..)

 • מקפיץ שוב .................
  אשמח לפיתרון • לי היה את אותה הבעיה ובקשתי כאן מ admin שיעזור לי הוא השתלט לי על המחשב ופתר את הבעיה ברגע!
  אז אולי admin יסביר מה הוא עשה לי אז
  תודה ויום טוב • תשלח לי צאט עם פרטים של שליטה מרחוק • תוכל להסביר כאן מה אתה עושה
  (בשביל לכתוב בהדרכה) • @admin שלחתי את הפרטים בצ'אט אשמח אם תפתור לי את הענין • @admin אני מחכה לתמיכה
  אני כמעט הכי ותיק בשימוש בתוכנה הזאת
  והייתי שותף רציני בהרצות הראשונות נראה לי שיש איזהשהו הצדקה שאמשיךלקבל שירות • @מאיר כמו שADMIN אמר תנסה למחוק את התוכנה לגמרי...
  כנס למנהל המשימות ואז לשירותים ותפסיק את השירות הזה:KioskToraniService
  אחרי זה תיכנס ל‏Program Files ותמחק את התקיה של התוכנה..
  ותיכנס גם ל
  ‏‏ProgramData (תעשה הצג קבצים ותקיות מוסתרים)ואז כנס לתקיה של התוכנה
  ותגבה בצד את הקובץ שנמצא שם LocalSaferServer שבו רשומים המשתמשים
  לאחר מכן תמחק גם את התקיה הזאת..
  תתקין מחדש ותחזיר לתקיה של התוכנה בProgramData את הLocalSaferServer
  ואם ההגדרות התאפסו אז תגדיר אותם שוב
  ובעזרת ה' נקווה שיעבוד לך


Log in to reply
 

סייפר | © כל הזכויות שמורות