סייפר לא עולה מיד  • כשמדליקים את המחשב מחדש [וכן כשלוחצים קונטרול אלט דל אם לא מוגדר נעילת מקשים] החסימה של סייפר לא עולה מיד גם ראיתי שכך זה בעוד ביכ"נ, האם יש לזה פיתרון [אני חושש שמישהו בינתים יכול לבטל את זה איכשהו].


Log in to reply
 

סייפר | © כל הזכויות שמורות